Markkinaselvitys vauhdittaa kasvua

Laadukkaat markkinaselvitykset B2B-yrityksille päätöksenteon pohjaksi ja myynnin edistämiseksi.

Pyydä tarjous markkinaselvityksestä

Ota asiakasymmärrys käyttöösi

Olemme erikoistuneet B2B-yritysten asiakashaastatteluihin, joilla kerätään kattavaa ja hyödyllistä tietoa myynnin kasvattamiseksi. Selvityksen myötä löydätte uusia asiakkaita, ja teille sovitaan myyntitapahtumia, joissa kohtaatte kiinnostuneita asiakkaita. Ammattimainen ja räätälöity selvitys tuottaa relevanttia tietoa.
 • Selvitä tuote-, palvelu- tai teollisuuskohtainen markkinapotentiaali.
 • Hanki tietoa markkinoista, investoinneista, tarpeista ja asiakaskokemuksista.
 • Tunnista palvelun kehittämisen tarpeet ja kasvua rajoittavat tekijät.
 • Vahvista yrityksenne brändiä.
 • Markkinoi entistä vaikuttavammin.
100 Solutionsin ote markkinatutkimuksen tekoon oli joustava, energinen ja asiantunteva. Ammattimaisen tekemisen lisäksi hankeen raportointi oli erinomaisen selkeää ja täsmällistä.
Timo Peltonen, toimitusjohtaja,
Advance IT Solution Oy
Lisää referenssejä

Markkinaselvitys kirkastaa potentiaalinne

Parempi asiakasymmärrys johtaa parempiin päätöksiin ja tuloksiin, kun liiketoimintaa voi kasvattaa aidon asiakasymmärryksen varassa. Markkinaselvityksen jälkeen on myös helppo jatkaa buukkaamaan tapaamisia oikealle kohderyhmälle. Teemme räätälöityjä selvityksiä, jotka tuottavat merkittävää hyötyä.

 • Selvitä kilpailuvalttinne.
 • Määrittele tuotteen tai palvelun markkinapotentiaali.
 • Selvitä asiakkaiden tulevat investoinnit.
 • Lisää asiakasymmärrystä.
 • Muotoile palveluita tai tuotteita.
 • Hanki lämpimiä liidejä.

Näin markkinaselvitys etenee

1

Projektin aloitus

Tutustutaan yrityksen liiketoimintaan, määritetään projektin tavoite ja valitaan tutkimuskonsepti.
2

Aineiston kerääminen

Kerätään tutkimusaineistoa mm. puhelinhaastatteluilla. Raportoidaan havaitut liidit ja mahdolliset reklamaatiot. Iteroidaan tekemistä yhdessä sovituin väliajoin.
3

Analysointi

Käsitellään kerätty aineisto ja varmistetaan otoksen kattavuus. Laaditaan johtopäätökset sekä visuaalinen raportti.
4

Raportointi

Puretaan tulokset yhdessä asiakkaan kanssa ja määritellään mahdolliset jatkotoimenpiteet.
Haastattelukonsepti ja haastattelujen sisältö sovitaan yksilöllisesti yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Haastattelemme yritysasiakkaita aina ammattitaitoisesti ja brändiviestin mukaisesti. 

Selvitysten tuloksia tarkastellaan säännöllisin väliajoin yhdessä asiakkaan kanssa, mikä mahdollistaa selvitystyön tarkan fokuksen ja iteroinnin. Kaikki liiketoimintaanne hyödyntävät asiat kirjataan muistiin, ja ne voidaan tallentaa myös yrityksenne CRM:ään tukemaan myyntiä.

Yli 20 vuotta kokemusta markkinaselvityksistä

Vahvuutemme on yliopistotason tekninen osaaminen ja kyky keskustella poikkitieteellisesti aina C- ja D-johtajatasoille saakka. Valitse meidät kumppaniksesi ja nauti hyödyistä.
 • Loistavat vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot
 • Laadukkaat puhelut ja asiakasta kunnioittava ote
 • Tekninen osaaminen ja tehtävään sopiva tausta
 • Joustava resurssi ja yhteiset toimintatavat
 • Selkeät kirjaukset ja luotettava raportointi
 • Yhtenäinen ja miellyttävä kokemus brändistäsi

Tilaa markkinaselvitys

Varaa tapaaminen, jossa käymme läpi tarpeenne ja tavoitteenne sekä sen, mitä markkinaselvitys pystyy teille antamaan. Tapaaminen on veloitukseton, ja se voidaan toteuttaa myös etänä.
crosschevron-down