Markkinaselvitys auttaa yritystäsi kasvamaan

100 Solutions Oy tekee markkinaselvitykset B2B- ja teknologiayrityksille

Teemme B2B- ja teknologiayrityksille markkinatutkimuksia ja markkinaselvityksiä, jotka perustuvat räätälöityihin asiakashaastatteluihin. Puheluidemme hit rate on keskimäärin yli 80 %.

Kasvatamme liiketoimintaasi lisäämällä myyntiä ja kehittämällä tuote- ja palvelukokonaisuuksia. Löydämme uusia asiakkuuksia, tietoa asiakkaidenne tulevista investoinneista ja palvelutarpeista. Markkinaselvitykset toteutetaan henkilökohtaisilla asiakas- ja henkilökuntahaastatteluilla.

Valitse meidät silloin, kun tavoitteenne on:
1) määritellä markkinapotentiaali tuotteelle tai palvelulle,
2) selvittää asiakkaiden seuraavat ja/tai vuosittaiset investoinnit,
3) muotoilla palveluita tai tuotteita vastaamaan paremmin kysyntään,
4) selvittää kilpailuvalttinne,
5) tehdä kilpailija-analyysi,
6) lisätä asiakasymmärrystä tai
7) hankkia liidejä.

Asiakkaitamme kiinnostaa etenkin heidän tuotteensa, palvelunsa ja asiakassegmenttien markkinapotentiaalit. Lisäksi voimme selvittää asiakkaiden palveluodotuksia, tulevia investointeja ja hankkeita sekä tehdä kilpailijakatsauksia.

Markkinaselvitysten sisältö

Markkinaselvityksissä kartoitamme liiketoiminnan kehityksen tilan, kasvupotentiaalin, asiakkaiden palvelu- ja tuoteodotukset toiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Alla olevassa kuvassa osa-alueita siitä mitä markkinaselvitys voi esimerkiksi sisältää.

100 Solutions Oy tarjoaa kattavasti palveluita kasvun takaamiseksi. Valitse yrityksellenne sopiva markkinaselvityksen kokonaisuus.
100 Solutions Oy tarjoaa kattavasti palveluita kasvun takaamiseksi. Valitse yrityksellenne sopiva markkinaselvityksen kokonaisuus.

Haastattelukonsepti ja haastattelujen sisältö tehdään aina yksilöllisesti yrityksen tavoitteiden mukaisesti. Räätälöityihin selvityskokonaisuuksiin perehdytään huolella ja etsitään hyödylliset tutkimuskohteet ja -kysymykset kokonaiskuvan hahmottamiseksi sekä yksittäisten liidien löytämiseksi.

100 Solutions Oy:n henkilökunnalla on pitkä tekninen tausta ja se soveltuu myös haastaviin teknologian alaa sisältäviin tutkimuksiin. Haastattelemme yritysasiakkaita aina ammattitaitoisesti ja asiantuntevasti mukaillen brändin viestiä.

100 Solutions Oy ei käytä valmiita kysymyksiä, vaan ne mietitään aina yhdessä asiakkaan kanssa. Kysymyksillä ei haeta pelkästään numeerisia tuloksia, vaan hiljaisia mahdollisuuksia teidän liiketoimintanne kasvattamiseksi.

Markkinaselvitystyöskentely tehdään iteroivasti, joka tarkoittaa säännöllisin väliajoin sen hetkisten tulosten tarkastelua asiakkaan kanssa. Tämä mahdollistaa selvitystyön tarkan fokusoinnin ja täsmentävien toimenpiteiden lisäämisen.   

Markkinaselvitys pitää sisällään monta projektin eri vaihetta. Iteroivien työpalavereiden tarkoitus on varmistaa, että tehtävässä saadaan juuri haluttuihin kysymyksiin vastauksia.
Esimerkki markkinaselvitys -projektin vaiheista. Markkinaselvitys pitää sisällään useita projektin eri vaihetta, joista jokainen on tärkeä. Iteroivien työpalavereiden tarkoitus on varmistaa, että tehtävässä saadaan juuri haluttuihin kysymyksiin vastauksia ja päästään tavoitteisiin.

100 Solutions Oy:n tekemien markkinaselvityssoittojen onnistumisprosentit eri teollisuuden aloilla (hit rate)

100 Solutions Oy tekee markkinaselvityksiä korkealla hit ratella.
100 Solutions Oy:n tekemiin yrityshaastatteluihin vastataan keskimäärin yli 80 prosenttisesti.

Yrityksellä ei ole aina aikaa kuunnella asiakasta. Me kuuntelemme puolestasi!

Me kuuntelemme asiakkaidemme asiakkaita ja kirjaamme kaikki liiketoimintaasi hyödyntävät asiat muistiin. Voimme tallentaa muistiinpanot myös suoraan yrityksenne CRM-järjestelmään tukemaan yrityksenne myyntiä. Olemme käyttäneet työssämme mm. Salesforce ja Pipedrive -järjestelmiä.

Miten te kuuntelette asiakastanne? Tilaa maksuton nettitapaaminen täyttämällä yhteydenottolomake.

Asiakkaidemme kokemuksia

Asiakkaiden kokemukset puhuvat puolestaan. Tässä asiakkaidemme kommentteja 100 Solutions Oy:n palveluista.

100 Solutions Oy tekee asiakastyytyväisyyskyselyt jokaisesta tehtävänannosta. 
Asiakaskokemukset vievät yrityksen toimintaa oikeaan suuntaan.
Tällä suutarin lapsella on kengät! 100 Solutions Oy tekee asiakastyytyväisyyskyselyt jokaisesta tehtävänannosta. Asiakaskokemuksien avulla kehitämme yrityksemme palvelua.
Meillä on ollut ilo auttaa useita kilpailuhenkisiä yrityksiä.

Markkinaselvityksen aloittaminen

Aloittaminen on helppoa. Pyydä tarjous markkinaselvityksestä täyttämällä kysely. Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Voit myös tilata veloituksettoman tapaamisen, jolloin käymme läpi tarpeenne ja tavoitteenne sekä sen, mitä markkinaselvitys pystyy teille antamaan. Tilaa tapaaminen täyttämällä ja lähettämällä alla oleva yhteydenottopyyntö.

Olemme Innovaatiosetelin palveluntarjoaja

Business Finland tarjoaa innovaatioseteliä yrityksille tuote- tai palveluidean jalostamiseksi:

”Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatiosetelin avulla on tarkoitus löytää yrityksille uusia avauksia liiketoimintansa kasvun tueksi ja kannustaa yrityksiä innovaatiotoiminnan piiriin.

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi. Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Kun palveluntuottaja on saanut omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, palveluntuottaja voi lähettää enintään 4000 € + alv. laskun Business Finlandiin.” Lisää aiheesta.

Olemme innovaatiosetelin palavelutarjoaja. Löydät meidät Business Finlandin virallisilta palveluntarjoajien listalta. Aloitetaanko heti?

100 Solutions Oy tekee markkinaselvityksiä